Kỷ niệm chương logo thương hiệu

Có rất nhiều ý tưởng xuất phát từ kỷ niệm chương gỗ đồng để bạn lựa chọn, sử dụng ngay logo làm tâm điểm cho sản phẩm truyền tải thêm thông điệp nội dung kỷ niệm năm thành lập công ty cùng với kim chỉ nam hoạt động slogan.