Túi giỏ ví cho shop nhãn hàng doanh nghiệp

Được làm từ vật liệu đáng tin cậy túi này sẽ kéo dài cho các mùa. Túi của chúng tôi được in chuyên nghiệp bởi đối tác in được lựa chọn cẩn thận của chúng tôi ở Việt Nam và có thể được cá nhân hóa bằng tên hoặc từ ngữ bạn chọn.

KÍCH THƯỚC:

  • Lớn – 18 x 18 x 3,14 inch (không bao gồm tay cầm)
  • Trung bình – 16 x 16 x 3,14 inch (không bao gồm tay cầm)
  • Nhỏ – 13 x 13 x 3,14 inch (không bao gồm tay cầm)
Danh mục: